A personal message from our chairman, Sjoerd Rietberg

Nederlands staat hieronder

Dear all,

I am thrilled that I can finally announce that the Flow Traders Foundation is live!

Almost all current and former employees of Flow Traders realize that they are in a privileged position: Not just because of how amazing a company Flow is or for its financial results, but also because they live and work in an environment that supports personal development and encourages you to be successful. It is actually the very success of Flow Traders itself that makes it clear that not everyone in society has that privilege. Everywhere around us, in the city we work and the society we live in, there are numerous people who are less fortunate or who never got a chance to live to their full potential. This realization has been the driving force behind all initiatives from Flow Traders employees to give back to the communities we are part of. Being successful is great, but being able to help others is even better.

In the early days of Flow Traders, I had already participated in discussions regarding charitable giving. At that moment in time, I was not in the right place personally nor did I have the right experience to bring something meaningful to the table. However, I did learn one thing: doing good is not easy. Do you want to support local or global causes? How does being poor in the Netherlands compare to being poor in Rwanda? What do I get for a euro spent here versus a euro spent over there? Do we want to simply support an existing organization or do you want to organize help yourself? Should shareholders contribute the most or should that come from employees? There are no wrong or right answers to these nuanced questions, but they have to be addressed and a choice must be made. These days, I am in a completely different place as I have more experience with initiatives like this Foundation. In the past decade and after supporting several charities, a clear pattern has emerged: employees have increasingly taken the initiative themselves based on widespread support throughout the organisation. Flow as a company has been able to facilitate and support these initiatives. For example, if you want to organize a charity poker tournament, then Flow will arrange the tables, the catering and the dealers. If you want to raise money to buy Christmas presents for underprivileged children, then go ahead and Flow will double each employee donation. If you want to ride through Hudson Valley to raise funds for research on autism, then Flow will arrange the gear. Countless initiatives have been made possible this way in the past fifteen years, which have benefited a great deal of people.

When I was asked to join the board of a new foundation, which would be deeply connected with Flow Traders and established to help people in need, I didn’t hesitate for a moment. It felt good and aligned with goals and ambitions I that feel are extremely important. By utilizing the success of the company in a more structured way, a great deal more can be achieved, particularly by leveraging the help and support of around 500 employees. The latter is key; since the whole underlying basis of how to best contribute to society remains unchanged and the employee will still be the driving force of the Flow Traders Foundation. Initiatives will be employee-led and employees will have an important role in maintaining contact with other organizations and charities. Finally, it is also the workforce itself that is also able to contribute with knowledge, connections and experience. Importantly, this is not because it is company-mandated, but rather that for fifteen years already employees themselves see this as a way to give something meaningful back to society. It goes without saying that this is the very same society that has provided the opportunities for us all to get where we are today.

I am so grateful and proud that together with this incredible company I am able to contribute to our society via this wonderful initiative.

Sjoerd

Chairman Flow Traders Foundation

Beste lezer,

Ik ben verheugd dat ik dit bericht eindelijk aan jullie mag schrijven; de Flow Traders Foundation is een feit.

Vandaag de dag beseffen vrijwel alle huidige en voormalige werknemers van Flow Traders dat zij bevoorrecht zijn. Niet alleen omdat het een fantastisch en financieel gezond bedrijf is, maar ook omdat zij wonen en werken in een omgeving waar talent ontwikkeld kan worden en waar je succesvol mág zijn. Juist door het succes van Flow Traders is het besef aanwezig dat niet iedereen zo bevoorrecht is. In onze directe omgeving, in de stad waar we werken en in het land waar we wonen is echter niet iedereen in staat om zijn of haar volle potentieel te benutten. Het is dit besef wat al jaren de drijvende kracht is achter alle initiatieven binnen Flow Traders waarin we iets terug proberen te doen voor de maatschappij. Succes is mooi, maar hiermee iets kunnen betekenen voor anderen is nog mooier.

Al vroeg in het bestaan van Flow Traders volgde ik de discussies rondom het ondersteunen van goede doelen met veel interesse. Op dat moment had ik zelf nog niet de positie of ervaring om hierover mee te praten, maar ik leerde wel één ding: goed doen is niet makkelijk. Wil je lokaal steun bieden of juist wereldwijd? Is arm in Nederland net zo arm als arm in Rwanda? Wat krijg ik voor een euro hier versus een euro daar? Ga je zelf hulp organiseren of geld doneren aan bestaande organisaties? Moet het geld hiervoor met name van de aandeelhouder komen of juist van de werknemer? Deze vragen zijn niet goed of fout te beantwoorden, maar moeten wel gesteld worden én er moet een keuze gemaakt worden. Nu bevind ik mij in een andere positie, met meer ervaring en de mogelijkheid om het goed doen meer te stimuleren. In de afgelopen jaren is er een patroon ontstaan in het ondersteunen van goede doelen. Initiatieven zijn in toenemende mate vanuit werknemers zelf gekomen en tevens is er een breed en nog steeds groeiend draagvlak binnen het bedrijf om bij te dragen aan onze maatschapij. Hierin heeft Flow Traders in de afgelopen jaren als bedrijf kunnen faciliteren en kunnen meedoen. Dus wil je bijvoorbeeld een benefiet pokertoernooi organiseren? Dan regelt Flow wel de tafels, de catering en de croupiers. Wil je geld inzamelen voor Sinterklaascadeaus voor kinderen van gezinnen bij de voedselbank? Prima, dan verdubbelt Flow het opgehaalde bedrag. Ga je door Hudson Valley fietsen om onderzoek naar autisme te ondersteunen? Flow Traders regelt de sportkleding. Door op deze manier ondersteuning te bieden zijn er de afgelopen vijftien jaar talloze kleine en grotere initiatieven geweest met als doel om de medemens te ondersteunen.

Toen ik in april gevraagd werd of ik toe wilde treden tot het bestuur van een nieuwe, aan Flow Traders gelieerde stichting, die als doel heeft om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen, twijfelde ik geen moment. Dit voelt goed, hier wil ik voor gaan omdat ik het doel belangrijk vindt. Door op een gestructureerdere manier het succes van het bedrijf in te zetten kan er simpelweg meer bereikt worden, zeker met de ondersteuning van de huidige 500 werknemers. Dit laatste is met name belangrijk omdat het idee omtrent hoe bij te dragen aan de samenleving niet veranderd is: nog steeds zal de werknemer de drijvende kracht zijn achter de activiteiten van de Flow Traders Foundation. Initiatieven zullen met name komen vanuit de werknemers en juist zij zullen de rol als contactpersoon vervullen met andere organisaties. Tenslotte zullen het ook juist de werknemers zijn die, waar mogelijk, een bijdrage leveren met hun kennis, netwerk en ervaring. Niet omdat het bedrijf dat wil, maar omdat werknemers al vijftien jaar lang zo zélf invulling willen geven aan hun behoefte om wat terug te doen voor de maatschappij. Diezelfde maatschappij die hen ook de mogelijkheid heeft gegeven om te komen waar ze nu zijn. En dat geldt net zo goed voor mij.

Ik ben trots en dankbaar dat ik samen met een ontzettend mooi bedrijf op deze bijzondere manier een positieve bijdrage kan leveren aan de maatschappij.

Sjoerd

Chairman Flow Traders Foundation